SĄD REJONOWY WE WRZEŚNI

A A A  

Sąd Rejonowy we Wrześni

 strona główna

 e-wokanda

 aktualności
 organizacja
 informacje
 różne
 Strona główna  

Sąd Rejonowy we Wrześni
ul. Jana Pawła II 10
62 - 300 Września 

telefon 61 4369 000 (centrala)
fax 61 4369 009

e-mail sr@wrzesnia.sr.gov.pl

NIP 789 17 53 531

jednostka nadrzędna
www.poznan.so.gov.pl

pełnomocnik do praktycznych kontaktów między sądami polskimi i sądami niemieckimi podległymi Wyższemu Sądowi Brandenburskiemu - asystent sędziego Agnieszka Kasprzyk

w serwisie

Nowa Księga Wieczysta
siedziba i plan dojazdu
plan miejsc parkingowych
struktura Sądu
konta bankowe
e-wokanda

INFORMACJA

 

W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:

- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.poz.1311],

- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2016.poz.1358],

których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach

 

Opłata sądowa przez internet


Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).

W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Stworzony przez: Wojciech Nawrot, 15-12-2008
Modyfikowany przez: Aleksander Andzelm, 19-01-2017
Opublikowany przez: Aleksander Andzelm, 19-01-2017